OdetchnijSpokojnie.pl

Aktualne pylenie

Legenda

Stężenie
brak
bardzo niskie
niskie
średnie
wysokie
bardzo wysokie


Tendencja
koniec sezonu
spadek
silny spadek
bez zmian
wzrost
silny wzrost

Wybrany region:
Wybrzeże

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-05-25 - 2017-05-28

Komunikat na okres 25-28 maja. Coraz intensywniej pylą trawy. W najbliższych dniach stężenie ich pyłku w powietrzu atmosferycznym będzie na poziomie średnim. Pylenie drzew liściastych zbliża się ku końcowi; koncentracja pyłku dębu nie przekroczy już poziomu średniego. W szczytowym okresie pylenia są natomiast drzewa iglaste; stężenie pyłku sosny w powietrzu atmosferycznym będzie bardzo wysokie. Po okresowych opadach deszczu, wypłukujących pyłek z powietrza, pyłek sosny widoczny jest w postaci żółtego osadu na brzegach kałuż. Alergików nie powinna niepokoić obecność unoszącego się w powietrzu wokół topól białego puchu kielichowego. Nie wywołuje on uczulenia, może jedynie wpływać drażniąco na drogi oddechowe i oczy.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
Cladosporium
dąb
sosna
trawy

Wybrany region:
Warmia, Mazury i Podlasie

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-05-25 - 2017-05-28

Komunikat na okres 25-28 maja. Rozpoczyna się zasadniczy okres sezonu pylenia traw, w najbliższym dniach stężenie ich pyłku w powietrzu atmosferycznym będzie średnie. Alergeny pyłku traw są najczęstszą przyczyną pyłkowicy w Polsce. Zmniejsza się intensywność pylenia drzew liściastych; możemy spodziewać się obecności pyłku dębu w stężeniu nie przekraczającym już poziomu średniego. Bardzo intensywnie pylą drzewa iglaste; stężenie pyłku sosny jest na poziomie bardzo wysokim. Po okresowych opadach deszczu, wypłukujących pyłek z powietrza, można go dostrzec w postaci żółtego osadu na brzegach kałuż.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
Cladosporium
dąb
sosna
trawy

Wybrany region:
Pomorze

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-05-25 - 2017-05-28

Komunikat na okres 25-28 maja 2017. Rozpoczyna się szczytowy okres sezonu pylenia traw, w najbliższym dniach stężenie ich pyłku w powietrzu atmosferycznym będzie wysokie. Pyłek drzew liściastych reprezentowany będzie głównie przez pyłek dębu, w stężeniu nie przekraczającym już poziomu średniego. Intensywnie pylą nieuczulające drzewa iglaste, stężenie pyłku sosny w powietrzu atmosferycznym będzie bardzo wysokie. Po okresowych opadach deszczu, pyłek ten możemy dostrzec w postaci żółtego osadu na brzegach kałuż. Biały puch unoszący się wokół topól nie ma właściwości uczulających, a jednie drażniące.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
Cladosporium
dąb
sosna
szczaw
trawy

Wybrany region:
Ziemia Lubuska

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-05-25 - 2017-05-28

Komunikat na okres 25-28 maja 2017. Intensywnie pylą trawy będące najczęstszą przyczyną pyłkowicy w Polsce. W najbliższych dniach stężenie ich pyłku w powietrzu atmosferycznym będzie wysokie. Pamiętajmy, że regularne koszenie trawników zmniejszy lokalną ekspozycję na te alergeny. Pyłek drzew liściastych będzie stanowił już coraz mniejsze zagrożenie dla alergików; koncentracja pyłku dębu nie przekroczy poziomu średniego.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
Cladosporium
dąb
sosna
trawy

Wybrany region:
Mazowsze i Ziemia Łódzka

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-05-25 - 2017-05-28

Komunikat na okres 25-28 maja. Przed nami główny okres sezonu pylenia traw. W najbliższym dniach stężenie ich pyłku w powietrzu atmosferycznym wzrośnie do poziomu wysokiego. Alergeny pyłku traw są w Polsce najczęstszą przyczyną alergicznego nieżytu nosa i spojówek oraz astmy pyłkowej. Coraz mniej intensywnie pylą dęby, stężenie ich pyłku w powietrzu atmosferycznym nie przekracza już wartości średnich . Silnie natomiast pylą drzewa iglaste. Koncentracja nieuczulającego pyłku sosny w powietrzu atmosferycznym osiągnie poziom bardzo wysoki. Przypominamy, że alergików nie powinna niepokoić obecność unoszącego się w powietrzu wokół topól białego puchu kielichowego. Nie wywołuje on uczulenia, może jedynie wpływać drażniąco na drogi oddechowe i oczy.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
Cladosporium
dąb
sosna
trawy

Wybrany region:
Śląsk i Wielkopolska

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-05-25 - 2017-05-28

25-28 maja 2017. Szczytowy okres pylenia silnie uczulających traw przed nami. Stężenie ich pyłku w powietrzu atmosferycznym będzie wysokie, co spowoduje, że osoby uczulone na alergeny traw powinny spodziewać się wystąpienia objawów alergii. Pamiętajmy, że regularne koszenie trawników zmniejszy lokalną ekspozycję na te alergeny. Koncentracja pyłku dębu w powietrzu atmosferycznym nie przekroczy w najbliższych dniach poziomu średniego. O ile sezon pylenia drzew liściastych zbliża się już ku końcowi, to drzewa iglaste pylą coraz intensywniej. Nieuczulający pyłek sosny będzie obecny w stężeniu bardzo wysokim. Po okresowych opadach deszczu, pyłek ten możemy dostrzec w postaci żółtego osadu na brzegach kałuż.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
babka
Cladosporium
dąb
pokrzywa
sosna
szczaw
trawy

Wybrany region:
Małopolska i Ziemia Lubelska

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-05-25 - 2017-05-28

Komunikat na okres 25-28 maja 2017. Szczytowy okres pylenia silnie uczulających traw przed nami. Stężenie ich pyłku w powietrzu atmosferycznym będzie wysokie, co spowoduje, że osoby uczulone na alergeny traw powinny spodziewać się wystąpienia objawów alergii. Pamiętajmy, że regularne koszenie trawników zmniejszy lokalną ekspozycję na te alergeny. Koncentracja pyłku dębu w powietrzu atmosferycznym nie przekroczy w najbliższych dniach poziomu średniego. O ile sezon pylenia drzew liściastych zbliża się już ku końcowi, to drzewa iglaste pylą coraz intensywniej. Nieuczulający pyłek sosny będzie obecny w stężeniu bardzo wysokim. Po okresowych opadach deszczu, pyłek ten możemy dostrzec w postaci żółtego osadu na brzegach kałuż.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
babka
Cladosporium
dąb
pokrzywa
sosna
szczaw
trawy

Wybrany region:
Sudety

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-05-25 - 2017-05-28

Komunikat na okres 25-28 maja. Powoli wzrasta stężenie silnie uczulającego pyłku traw w powietrzu atmosferycznym. W najbliższych dniach nie przekroczy jeszcze wartości niskich. Ku końcowi zbliża się sezon pylenia drzew liściastych. W bardzo niskim stężeniu w powietrzu obecny będzie pyłek brzozy, buka i wierzby. Jedynie stężenie pyłku dębu będzie na poziomie średnim. Coraz intensywniej pylą drzewa iglaste. Stężenie nieuczulającego pyłku sosny będzie na poziomie wysokim. Jego obecność w powietrzu uwrażliwia drogi oddechowe na działanie alergenów silnie uczulającego pyłku traw.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
brzoza
buk
Cladosporium
dąb
sosna
trawy
wierzba

Wybrany region:
Karpaty

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-05-25 - 2017-05-28

Komunikat na okres 25-28 maja 2017. Powoli wzrasta stężenie silnie uczulającego pyłku traw w powietrzu atmosferycznym. W najbliższych dniach nie przekroczy jeszcze wartości niskich. Ku końcowi zbliża się sezon pylenia drzew liściastych. W bardzo niskim stężeniu w powietrzu obecny będzie pyłek brzozy, buka i wierzby. Jedynie stężenie pyłku dębu będzie na poziomie średnim. Coraz intensywniej pylą drzewa iglaste. Stężenie nieuczulającego pyłku sosny będzie na poziomie wysokim. Jego obecność w powietrzu uwrażliwia drogi oddechowe na działanie alergenów silnie uczulającego pyłku traw.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
brzoza
buk
Cladosporium
dąb
sosna
trawy
wierzba

Co nas uczula?

Dowiedz się, jakie rośliny mogą powodować alergie. Kliknij na wybraną roślinę, aby przejść do artykułu na jej temat.