OdetchnijSpokojnie.pl

Aktualne pylenie

Legenda

Stężenie
brak
bardzo niskie
niskie
średnie
wysokie
bardzo wysokie


Tendencja
koniec sezonu
spadek
silny spadek
bez zmian
wzrost
silny wzrost

Wybrany region:
Wybrzeże

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-07-24 - 2017-07-30

Komunikat na okres 24-30 lipca 2017. Zakończył się już główny okres pylenia traw. Stężenie pyłku traw będzie już niskie. Jednak lokalnie na terenach podmiejskich, szczególnie w okolicach nieskoszonych łąk i w miejscach zacienionych (np. w lasach), u osób uczulonych na alergeny pyłku traw mogą wystąpić objawy alergiczne. W powietrzu dominują ziarna pyłku roślin zielnych, głownie pokrzywy. Stężenie jej pyłku będzie bardzo wysokie. Pomimo bardzo wysokich stężeń, pyłek pokrzywy bardzo rzadko jest przyczyną uczuleń. Bardzo wysokie będzie stężenie zarodników z rodzaju Alternaria i Cladosporium. Bezpieczne dla osób uczulonych na pyłek roślin są morskie plaże, szczególnie przy wietrze wiejącym od strony morza.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
babka
bylica
Cladosporium
komosa
pokrzywa
szczaw
trawy

Wybrany region:
Warmia, Mazury i Podlasie

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-07-24 - 2017-07-30

Komunikat na okres 24-30 lipca 2017. Największym zagrożeniem dla alergików nadal pozostaną alergeny pyłku traw i zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium. Wzrasta stężenie pyłku roślin zielnych, głównie pokrzywy. Pomimo bardzo wysokich stężeń, pyłek pokrzywy bardzo rzadko jest przyczyną uczuleń. Stężenie zarodników z rodzaju Alternaria i Cladosporium będzie bardzo wysokie. Bezpieczne dla osób uczulonych na pyłek roślin są rejsy po dużych akwenach wodnych. Powierzchnia wody 10-krotnie łatwiej niż stały ląd wychwytuje ziarna pyłku roślin.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
babka
bylica
bylica
Cladosporium
komosa
pokrzywa
szczaw
trawy

Wybrany region:
Pomorze

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-07-26 - 2017-07-30

Komunikat na okres 26-30 lipca 2017. Stężenie pyłku traw będzie już niskie. Jednak lokalnie na terenach podmiejskich, szczególnie w okolicach nieskoszonych łąk i w miejscach zacienionych (np. w lasach), u osób uczulonych na alergeny pyłku traw mogą wystąpić objawy alergiczne. W powietrzu dominują ziarna pyłku roślin zielnych, głownie pokrzywy. Stężenie jej pyłku będzie bardzo wysokie. Pomimo bardzo wysokich stężeń, pyłek pokrzywy bardzo rzadko jest przyczyną uczuleń. Stężenie pyłku bylicy stopniowo wzrasta i w najbliższych dniach może lokalnie osiągnąć wartości średnie. Bardzo wysokie będzie stężenie zarodników z rodzaju Alternaria i Cladosporium. Bezpieczne dla osób uczulonych na pyłek roślin są rejsy po dużych akwenach wodnych. Powierzchnia wody 10-krotnie łatwiej niż stały ląd wychwytuje ziarna pyłku roślin. Planując wakacje warto sprawdzić aktualną – krótkoterminową prognozę pylenia w innych regionach kraju oraz zapoznać się z kalendarzem pylenia roślin. http://www.odetchnijspokojnie.pl/kalendarz-pylen/

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
babka
bylica
Cladosporium
komosa
pokrzywa
szczaw
trawy

Wybrany region:
Ziemia Lubuska

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-07-26 - 2017-07-30

Komunikat na 26-30 lipca 2017. Wzrasta stężenie pyłku bylicy, w pogodne dni będzie średnie. Dobiega końca sezon pylenia traw. Stężenie pyłku traw będzie już niskie. Stężenie zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium będzie bardzo wysokie. Planując wakacje warto sprawdzić aktualną – krótkoterminową prognozę pylenia w innych regionach kraju oraz zapoznać się z kalendarzem pylenia roślin. http://www.odetchnijspokojnie.pl/kalendarz-pylen/

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
babka
bylica
Cladosporium
komosa
pokrzywa
szczaw
trawy

Wybrany region:
Mazowsze i Ziemia Łódzka

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-07-26 - 2017-07-30

Komunikat na okres 26-30 lipca 2017. Zakończył się już główny okres pylenia traw. Stężenie pyłku traw będzie już niskie. Jednak lokalnie na terenach podmiejskich, szczególnie w okolicach nieskoszonych łąk i w miejscach zacienionych (np. w lasach), u osób uczulonych na alergeny pyłku traw mogą wystąpić objawy alergiczne. W powietrzu dominują ziarna pyłku roślin zielnych, głownie pokrzywy. Stężenie jej pyłku będzie bardzo wysokie. Pomimo bardzo wysokich stężeń, pyłek pokrzywy bardzo rzadko jest przyczyną uczuleń. Wzrasta stężenie pyłku bylicy, w najbliższych dniach będzie niskie. Bardzo wysokie będzie natomiast stężenie zarodników z rodzaju Alternaria i Cladosporium. Bezpieczne dla osób uczulonych na pyłek roślin są rejsy po dużych akwenach wodnych. Powierzchnia wody 10-krotnie łatwiej niż stały ląd wychwytuje ziarna pyłku roślin. Planując wakacje warto sprawdzić aktualną – krótkoterminową prognozę pylenia w innych regionach kraju oraz zapoznać się z kalendarzem pylenia roślin. http://www.odetchnijspokojnie.pl/kalendarz-pylen/

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
babka
bylica
Cladosporium
komosa
pokrzywa
szczaw
trawy

Wybrany region:
Śląsk i Wielkopolska

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-07-26 - 2017-07-30

Komunikat na okres 26-30 lipca 2017. Zakończył się już główny okres pylenia traw. Stężenie pyłku traw będzie już niskie. Jednak lokalnie na terenach podmiejskich, szczególnie w okolicach nieskoszonych łąk i w miejscach zacienionych (np. w lasach), u osób uczulonych na alergeny pyłku traw mogą wystąpić objawy alergiczne. W powietrzu dominują ziarna pyłku roślin zielnych, głownie pokrzywy. Stężenie jej pyłku będzie bardzo wysokie. Pomimo bardzo wysokich stężeń, pyłek pokrzywy bardzo rzadko jest przyczyną uczuleń. Stężenie pyłku bylicy stopniowo wzrasta i w najbliższych dniach może lokalnie osiągnąć wartości średnie. Bardzo wysokie będzie stężenie zarodników z rodzaju Alternaria i Cladosporium. Bezpieczne dla osób uczulonych na pyłek roślin są rejsy po dużych akwenach wodnych. Powierzchnia wody 10-krotnie łatwiej niż stały ląd wychwytuje ziarna pyłku roślin. Planując wakacje warto sprawdzić aktualną – krótkoterminową prognozę pylenia w innych regionach kraju oraz zapoznać się z kalendarzem pylenia roślin. http://www.odetchnijspokojnie.pl/kalendarz-pylen/

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
babka
bylica
Cladosporium
komosa
pokrzywa
szczaw
trawy

Wybrany region:
Małopolska i Ziemia Lubelska

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-07-26 - 2017-07-30

Komunikat na okres 26-30 lipca 2017. Stężenie pyłku traw będzie już niskie. Jednak lokalnie na terenach podmiejskich, szczególnie w okolicach nieskoszonych łąk i w miejscach zacienionych (np. w lasach), u osób uczulonych na alergeny pyłku traw mogą wystąpić objawy alergiczne. W powietrzu dominują ziarna pyłku roślin zielnych, głownie pokrzywy. Stężenie jej pyłku będzie bardzo wysokie. Pomimo bardzo wysokich stężeń, pyłek pokrzywy bardzo rzadko jest przyczyną uczuleń. Stężenie pyłku bylicy stopniowo wzrasta i w najbliższych dniach może lokalnie osiągnąć wartości średnie. Bardzo wysokie będzie stężenie zarodników z rodzaju Alternaria i Cladosporium. Planując wakacje warto sprawdzić aktualną – krótkoterminową prognozę pylenia w innych regionach kraju oraz zapoznać się z kalendarzem pylenia roślin. http://www.odetchnijspokojnie.pl/kalendarz-pylen/

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
babka
bylica
Cladosporium
komosa
pokrzywa
szczaw
trawy

Wybrany region:
Sudety

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-07-24 - 2017-07-30

Komunikat na okres 24-30 lipca 2017. Dobiega końca główny okres pylenia traw. Stężenie pyłku traw będzie już średnie. W powietrzu dominują ziarna pyłku roślin zielnych, głownie pokrzywy. Stężenie jej pyłku będzie wysokie. Pomimo wysokich stężeń, pyłek pokrzywy bardzo rzadko jest przyczyną uczuleń. Stopniowo wzrasta stężenie pyłku bylicy. Wysokie będzie stężenie zarodników z rodzaju Alternaria, a bardzo wysokie zarodników Cladosporium. W wyższych partiach gór stężenie pyłku roślin i zarodników grzybów mikroskopowych będzie bardzo niskie do niskiego. Planując wakacje warto sprawdzić aktualną – krótkoterminową prognozę pylenia w innych regionach kraju oraz zapoznać się z kalendarzem pylenia roślin. http://www.odetchnijspokojnie.pl/kalendarz-pylen/

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
babka
bylica
Cladosporium
komosa
pokrzywa
szczaw
trawy

Wybrany region:
Karpaty

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-07-26 - 2017-07-30

Komunikat na okres 26-30 lipca 2017. Dobiega końca główny okres pylenia traw. Stężenie pyłku traw będzie już średnie. W powietrzu dominują ziarna pyłku roślin zielnych, głownie pokrzywy. Stężenie jej pyłku będzie wysokie. Pomimo wysokich stężeń, pyłek pokrzywy bardzo rzadko jest przyczyną uczuleń. Stopniowo wzrasta stężenie pyłku bylicy. Wysokie będzie stężenie zarodników z rodzaju Alternaria, a bardzo wysokie zarodników Cladosporium. W wyższych partiach gór stężenie pyłku roślin i zarodników grzybów mikroskopowych będzie bardzo niskie do niskiego. Planując wakacje warto sprawdzić aktualną – krótkoterminową prognozę pylenia w innych regionach kraju oraz zapoznać się z kalendarzem pylenia roślin. http://www.odetchnijspokojnie.pl/kalendarz-pylen/

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
babka
bylica
Cladosporium
komosa
pokrzywa
szczaw
trawy

Co nas uczula?

Dowiedz się, jakie rośliny mogą powodować alergie. Kliknij na wybraną roślinę, aby przejść do artykułu na jej temat.