OdetchnijSpokojnie.pl

Czy astma jest śmiertelną chorobą?

Astma jest poważną chorobą, którą należy leczyć. Liczba osób, która umiera z powodu astmy jest stosunkowo niska. Z dokumentacji medycznej wynika, że śmiertelność wśród dzieci jest niższa niż u dorosłych.

Jednak w przypadku młodzieży współczynniki te rosną. Dzieje się tak, ponieważ nastolatki lekceważą chorobę i jej objawy. Przeceniają także siłę skutecznego działania leków doraźnych. W badaniach wykazano również, że nastolatki, które chorują na astmę, stosunkowo częściej zaczynają palić papierosy. Dowiedziono, że osoby palące mają trudności w utrzymaniu kontroli astmy. Częściej u tych osób dochodzi do zaostrzeń oraz napadów choroby.

lek. med. P. Jaczun