OdetchnijSpokojnie.pl

Dlaczego jedni chorują na astmę, a inni nie?

Odpowiedź na to pytanie jest dość złożona.

Predyspozycje do rozwoju astmy można podzielić na dwie różne grupy:

 1. czynniki osobnicze,
 2. czynniki środowiskowe.

Czynniki osobnicze:

 • Predyspozycja genetyczna do rozwoju astmy, atopii. Czy nasi rodzice chorują na astmę? Może nasi krewni? Szereg badań wskazuje, że dzieci osób chorych na astmę częściej zapadają na tą chorobę niż dzieci osób bez astmy.
 • Nadreaktywność oskrzeli – stan, w którym nasze drogi oddechowe w sposób nadmierny reagują skurczem w wyniku zadziałania bodźca zewnętrznego.
 • Płeć, rasa – w dzieciństwie na astmę chorują częściej chłopcy, w późniejszym wieku różnice te zacierają się. Jeżeli rozpatrywać rasę, to niektóre badania wykazują, że dzieci rasy czarnej częściej zapadają na tę chorobę.

Czynniki środowiskowe:

 • uczulające czynniki zawodowe,
 • dym tytoniowy,
 • zanieczyszczenie powietrza,
 • zakażenia układu oddechowego (wirusowe),
 • dieta,
 • status społeczny i ekonomiczny oraz wielkość rodziny.

Podsumowując, trudno jasno określić, kto i kiedy zachoruje na astmę. Zależy to od wielu czynników – od tego, gdzie mieszkamy, czy w powietrzu, którym oddychamy, znajduję się duża ilość zanieczyszczeń. W jaki sposób się odżywamy, jaki jest nasz status materialny? Czy dbamy o porządek i jak wielu używamy detergentów, czy może mieszkamy w domach, gdzie kurz jest wszechobecny i czy w końcu nasi rodzice chorują na choroby alergiczne i przekazali nam je w genach?

lek. med. P. Jaczun