OdetchnijSpokojnie.pl

Jak leczy się astmę?

Metody leczenia astmy są ściśle podyktowane stopniem zaawansowania choroby. Leczenie ma charakter objawowy i polega na opanowaniu symptomów poprzez regularne przyjmowanie leków.

Dodatkowym, ważnym elementem uzupełniającym leczenie powinno być unikanie alergenów wyzwalających nasilanie się objawów.

W zależności od stadium zaawansowania choroby, dziecko wymaga innego leczenia.

Leki można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

Kontrolujące przebieg astmy

(zapobiegające występowaniu dolegliwości, przeciwzapalne, które powinny być stosowane codziennie)

  • wziewne glikokortykosteroidy,
  • leki antyleukotrienowe (grupa leków doustnych o działaniu przeciwzapalnym, które można stosować zamiennie lub uzupełniająco, w zależności od zaleceń lekarza),
  • długo działające beta-2 sympatykomimetyki, teofilina.

Stosowane doraźnie

(ich głównym celem jest szybkie przerywanie nagłego ataku duszności lub kaszlu)

  • beta-mimetyki o krótkotrwałym działaniu,
  • wziewne leki antycholinergiczne,
  • leki złożone.

lek. med. P. Skubel