OdetchnijSpokojnie.pl

Jakie są objawy astmy oskrzelowej?

Astma oskrzelowa objawia się:

  • dusznością,
  • świszczącym oddechem,
  • uczuciem ucisku w klatce piersiowej,
  • kaszlem.

Cechą charakterystyczną objawów jest ich napadowy charakter. Dolegliwości te, w przypadku braku dobrej kontroli choroby, mogą ograniczać dzienną aktywność, a w nocy budzić chorego ze snu. Wpływają znacząco na jakość życia chorego. Objawy mogą pojawiać się i ustępować samoistnie, mogą być również prowokowane poprzez  narażenie  na tak zwane bodźce nieswoiste, do których należą między innymi dym tytoniowy, opary chemiczne, silne zapachy oraz silne emocje, stres i wysiłek fizyczny. Infekcje układu oddechowego zaostrzają przebieg astmy. W przypadku astmy atopowej chory zauważa, że objawy pojawiają się głównie po kontakcie z uczulającym alergenem, często sezonowo, zawsze o tej samej porze roku lub nawet w tych samych miesiącach roku.

W przypadku astmy nieatopowej jedną z wyróżnianych postaci  jest astma wysiłkowa, gdzie przyczyną wystąpienia objawów jest wysiłek fizyczny. Pewne formy aktywności fizycznej, takie jak bieganie, szczególnie przy oddychaniu suchym i zimnym powietrzem, stanowić mogą zasadniczy czynnik wyzwalający objawy. Inne formy wysiłku fizycznego mogą być przez chorego dobrze tolerowane.

Jeden z wymienionych objawów astmy – napadowy kaszel – może być dominującym lub nawet jedynym symptomem tej choroby. Mówimy wówczas o tak zwanym wariancie kaszlowym astmy, często występującym u dzieci.

Występujące napadowo objawy astmy oskrzelowej mogą ustępować samoistnie lub pod wpływem leczenia. Każdy chory wymaga kontaktu z lekarzem, który – po postawieniu rozpoznania – zleci leczenie odpowiednie do stopnia nasilenia choroby.

Agnieszka Lipiec, alergolog