OdetchnijSpokojnie.pl

Kalendarz pyleń

Kalendarz pylenia został opracowany z myślą o alergikach i służy do sprawdzenia stężenia alergenów w poszczególnych miesiącach, w wybranych regionach Polski.

Dane zawarte w kalendarzu pylenia dla alergików mają szczególne znaczenie głównie dla osób cierpiących z powodu alergii wziewnych, gdyż pozwalają na pewną kontrolę nad narażeniem na działanie alergenów występujących w powietrzu. Kalendarz pyleń stosowany jest także jako istotny wskaźnik w profilaktyce reakcji alergicznych.

Aby wyświetlić kalendarz pyleń i sprawdzić stężenie alergenów w konkretnym miesiącu, należy kliknąć na poniższej mapie na wybrany rejon kraju.

Kalendarz pylenia roślin prezentuje retrospektywne wyniki pomiarów stężenia pyłku roślin prowadzone w Polsce w latach 1989-2014. W poszczególnych latach stężenia pyłku poszczególnych rodzajów roślin mogą się różnić od średniej wieloletniej. Szczególnie duże wahania obserwowane są w przypadku pylenia drzew. Początek ich pylenia jest uzależniony ściśle od temperatury powietrza. Długa zima opóźni więc początek pylenia leszczyny, olszy czy brzozy. Taka sytuacja miała miejsce np. w 2013 roku, gdy pylenie brzozy rozpoczęło się w większości polskich miast pomiędzy 19 a 21 kwietnia, czyli około 7-10 dni później niż zwykle. Wysoka temperatura w lutym i marcu (jak to miało miejsce w 2014 roku) przyspiesza wegetację roślin i przynosi szybki początek pylenia drzew. Początek pylenia brzozy w 2014 roku odnotowaliśmy już w ostatnich dniach marca, czyli blisko 3 tygodnie wcześniej niż w 2013 roku i około 7-10 wcześniej w latach 1989-2012.

Dlatego kalendarz pylenia roślin należy traktować jako informację o tym, jakich alergenów należy spodziewać się w poszczególnych regionach kraju w konkretnym miesiącu. Kalendarz pylenia może być pomocny w planowaniu urlopu oraz w orientacyjnej ocenie potencjalnych czynników uczulających. Jeśli w kolejnych latach zawsze w tym samym miesiącu występują u nas lub u kogoś z naszej rodziny objawy alergicznego nieżytu nosa lub astmy atopowej, warto zastanowić się, czy przyczyną nie jest któryś z alergenów pyłkowych występujących w danym miesiącu w powietrzu atmosferycznym. Łatwo odszukamy w tabeli roślinę, której pyłek występuje zwykle w wysokim stężeniu w analizowanym przez nas miesiącu. Warto podzielić się własnymi obserwacjami z lekarzem prowadzącym, nawet jeśli katar, wodnista wydzielina z nosa czy kichanie to nie są nasz główne dolegliwości.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, stężenia pyłku poszczególnych roślin mogą się znacząco różnić w poszczególnych latach i regionach Polski. Dlatego specjalnie dla Państwa w serwisie OdetchnijSpokojnie.pl publikujemy informacje o prognozowanym stężeniu pyłku roślin. Prognozy aktualizowane są w sezonie pylenia roślin co najmniej dwa razy w tygodniu (zwykle częściej), jak tylko w punktach pomiarowych Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych zlokalizowanych w dużych miastach Polski odnotowana zostanie zmiana stężenia pyłku roślin.

Trochę historii – pierwsze kalendarze pylenia

W 1819 r. w trakcie posiedzenia Królewskiego Londyńskiego Towarzystwa Medycznego John Bostock opisał występujące u niego samego „okresowe dolegliwości oczu i piersi”, które nazwał catarrus aestivus. Dla schorzenia tego używano także nazwy „gorączka sienna”.

W 1873 r. angielski lekarz Charls Blackley udowodnił, że pyłek roślin jest przyczyną kataru siennego. Charls Blackley sam cierpiał na alergiczny nieżyt nosa i spojówek, wykonał na sobie pierwsze testy skórne. Wcierał ziarna pyłku w zadrapaną skórę. Wdychając powietrze, w którym rozpylił podejrzane o wywoływanie objawów chorobowych ziarna pyłku roślin, wywołał u siebie zapalenie spojówek, katar i duszność. Dlaczego tyle miejsca poświęcamy Blackleyowi w części poświęconej kalendarzowi pylenia? Otóż był on prekursorem badań aerobiologicznych w alergologii. Pokryte lepną substancją szkiełka mikroskopowe wystawiał w specjalnych pułapkach, a następnie oceniał pod mikroskopem elementy, które padając na szkiełko, przylepiły się do niego. Blackley określił liczbę ziaren pyłku roślin w powietrzu i wykazał korelację pomiędzy ich liczbą a występowaniem objawów kichania, kataru, świądu oczu.

Dziś do monitorowania stężenia pyłku roślin w powietrzu wykorzystujemy specjalne aparaty pomiarowe, które zasysają powietrze, kierując je (wraz z zanieczyszczeniami w nim zawartymi) na powierzchnię szkiełka mikroskopowego lub taśmy pokrytej substancją lepną. Współcześnie wykorzystujemy precyzyjną aparaturę pomiarową, analizę mikroskopową wspomagającą automatyczne lub półautomatyczne systemy rozpoznawania kształtów ziaren pyłku poszczególnych rodzajów roślin, jednak sama idea pomiarów jest zbliżona do tej opisanej przez Charlsa Blackleya.

Czytaj dalej:

Metody pomiarów stężenia pyłku roślin w atmosferze

Ziarna pyłku roślin (co to jest i dlaczego mi szkodzi?)

Co i kiedy pyli?

 

dr n. med. Piotr Rapiejko, Ośrodek Badania Alergenów ŚrodowiskowychI II III IV V VI VII VIII IX X XI
Leszczyna
Olsza
Brzoza
Topola
Dąb
Trawy
Babka
Szczaw
Pokrzywa
Komosa
Bylica
Ambrozja
Cladosporium
Alternaria
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Leszczyna
Olsza
Brzoza
Topola
Dąb
Trawy
Babka
Szczaw
Pokrzywa
Komosa
Bylica
Ambrozja
Cladosporium
Alternaria
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Leszczyna
Olsza
Brzoza
Topola
Dąb
Trawy
Babka
Szczaw
Pokrzywa
Komosa
Bylica
Ambrozja
Cladosporium
Alternaria
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Leszczyna
Olsza
Brzoza
Topola
Dąb
Trawy
Babka
Szczaw
Pokrzywa
Komosa
Bylica
Ambrozja
Cladosporium
Alternaria