OdetchnijSpokojnie.pl

Aktualne pylenie

Legenda

Stężenie
brak
bardzo niskie
niskie
średnie
wysokie
bardzo wysokie


Tendencja
koniec sezonu
spadek
silny spadek
bez zmian
wzrost
silny wzrost

Wybrany region:
Wybrzeże

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-11-13 - 2017-11-18

Jesień to pora roku trudna dla osób uczulonych na alergeny wewnątrzdomowe. Roztocze kurzu domowego, zwierzęta domowe i grzyby pleśniowe stanowią źródło najważniejszych z nich. Pamiętajmy, że stosując się do zaleceń profilaktycznych możemy w znaczący sposób ograniczyć codzienny kontakt z tymi alergenami, co zmniejszy objawy alergii. O alergenach roztoczy przeczytaj na stronie https://www.odetchnijspokojnie.pl/czym-sa-roztocza/

Roślina
Stężenie
Tendencja
Cladosporium

Wybrany region:
Warmia, Mazury i Podlasie

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-11-13 - 2017-11-18

Jesień to pora roku trudna dla osób uczulonych na alergeny wewnątrzdomowe. Roztocze kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, zwierzęta domowe i grzyby mikroskopowe stanowią źródło najważniejszych z nich. Pamiętajmy, że zalecanie działań profilaktycznych może w znaczący sposób ograniczyć codzienny kontakt z tymi alergenami, a tym samym, objawy alergii. O alergenach roztoczy przeczytaj na stronie https://www.odetchnijspokojnie.pl/czym-sa-roztocza/

Roślina
Stężenie
Tendencja
Cladosporium

Wybrany region:
Pomorze

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-11-13 - 2017-11-18

Miesiące jesienne wiążą się ze zwiększonym narażeniem na alergeny wewnątrzdomowe. Aura sprzyja przebywaniu w pomieszczeniach zamkniętych. Pamiętajmy, że dbając o czystość, umiarkowaną temperaturę i niewysoką wilgotność tych pomieszczeń mamy wpływ na wielkość populacji roztoczy kurzu domowego , których alergeny są najczęstszą przyczyną całorocznych objawów alergii wziewnej. O alergenach roztoczy przeczytaj na stronie https://www.odetchnijspokojnie.pl/czym-sa-roztocza/

Roślina
Stężenie
Tendencja
Cladosporium

Wybrany region:
Ziemia Lubuska

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-11-13 - 2017-11-18

Przyczyną alergii wziewnej w miesiącach jesiennych są alergeny wewnątrzdomowe. Dużo czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, ze zbyt wysoką często temperaturą i dużą wilgotnością powietrza, które sprzyjają rozwojowi populacji roztoczy kurzu domowego. Obecność zwierząt domowych zwiększa ilość i rodzaj uczulających alergenów. Podobnie, niezauważalne często, źródła grzybów pleśniowych. Zadbajmy o jakość powietrza wewnątrz naszych pomieszczeń, a działania te spowodują, że objawy alergii całorocznej mogą zostać znacznie zredukowane. O alergenach roztoczy przeczytaj na stronie https://www.odetchnijspokojnie.pl/czym-sa-roztocza/

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
Cladosporium

Wybrany region:
Mazowsze i Ziemia Łódzka

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-11-13 - 2017-11-18

Jesień to pora roku trudna dla osób uczulonych na alergeny wewnątrzdomowe. Roztocze kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, zwierzęta domowe i grzyby mikroskopowe stanowią źródło najważniejszych z nich. Pamiętajmy, że zalecanie działań profilaktycznych może w znaczący sposób ograniczyć codzienny kontakt z tymi alergenami, a tym samym, objawy alergii. O alergenach roztoczy przeczytaj na stronie https://www.odetchnijspokojnie.pl/czym-sa-roztocza/

Roślina
Stężenie
Tendencja
Cladosporium

Wybrany region:
Śląsk i Wielkopolska

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-11-13 - 2017-11-18

Przyczyną alergii wziewnej w miesiącach jesiennych są alergeny wewnątrzdomowe. Dużo czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, ze zbyt wysoką często temperaturą i dużą wilgotnością powietrza, które sprzyjają rozwojowi populacji roztoczy kurzu domowego. Obecność zwierząt domowych zwiększa ilość i rodzaj uczulających alergenów. Podobnie, niezauważalne często, źródła grzybów pleśniowych. Zadbajmy o jakość powietrza wewnątrz naszych pomieszczeń, a działania te spowodują, że objawy alergii całorocznej mogą zostać znacznie zredukowane. O alergenach roztoczy przeczytaj na stronie https://www.odetchnijspokojnie.pl/czym-sa-roztocza/

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
Cladosporium

Wybrany region:
Małopolska i Ziemia Lubelska

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-11-13 - 2017-11-18

Jesień to pora roku trudna dla osób uczulonych na alergeny wewnątrzdomowe. Roztocze kurzu domowego, zwierzęta domowe i grzyby pleśniowe stanowią źródło najważniejszych z nich. Pamiętajmy, że stosując się do zaleceń profilaktycznych możemy w znaczący sposób ograniczyć codzienny kontakt z tymi alergenami, co zmniejszy objawy alergii. O alergenach roztoczy przeczytaj na stronie https://www.odetchnijspokojnie.pl/czym-sa-roztocza/

Roślina
Stężenie
Tendencja
Cladosporium

Wybrany region:
Sudety

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-11-13 - 2017-11-18

Przyczyną alergii wziewnej w miesiącach jesiennych są alergeny wewnątrzdomowe. Dużo czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, ze zbyt wysoką często temperaturą i dużą wilgotnością powietrza, które sprzyjają rozwojowi populacji roztoczy kurzu domowego. Obecność zwierząt domowych zwiększa ilość i rodzaj uczulających alergenów. Podobnie, niezauważalne często, źródła grzybów pleśniowych. Zadbajmy o jakość powietrza wewnątrz naszych pomieszczeń, a działania te spowodują, że objawy alergii całorocznej mogą zostać znacznie zredukowane. O alergenach roztoczy przeczytaj na stronie https://www.odetchnijspokojnie.pl/czym-sa-roztocza/

Roślina
Stężenie
Tendencja
Cladosporium

Wybrany region:
Karpaty

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-11-13 - 2017-11-18

Przyczyną alergii wziewnej w miesiącach jesiennych są alergeny wewnątrzdomowe. Dużo czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, ze zbyt wysoką często temperaturą i dużą wilgotnością powietrza, które sprzyjają rozwojowi populacji roztoczy kurzu domowego. Obecność zwierząt domowych zwiększa ilość i rodzaj uczulających alergenów. Podobnie, niezauważalne często, źródła grzybów pleśniowych. Zadbajmy o jakość powietrza wewnątrz naszych pomieszczeń, a działania te spowodują, że objawy alergii całorocznej mogą zostać znacznie zredukowane. O alergenach roztoczy przeczytaj na stronie https://www.odetchnijspokojnie.pl/czym-sa-roztocza/

Roślina
Stężenie
Tendencja
Cladosporium

Co nas uczula?

Dowiedz się, jakie rośliny mogą powodować alergie. Kliknij na wybraną roślinę, aby przejść do artykułu na jej temat.