OdetchnijSpokojnie.pl

Aktualne pylenie

Legenda

Stężenie
brak
bardzo niskie
niskie
średnie
wysokie
bardzo wysokie


Tendencja
koniec sezonu
spadek
silny spadek
bez zmian
wzrost
silny wzrost

Wybrany region:
Wybrzeże

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-18 - 2017-09-20

Stężenie pyłku bylicy w powietrzu atmosferycznym nie przekracza wartości niskich. W okresach dłuższych rozpogodzeń pyłek pokrzywy obecny będzie w stężeniu średnim. Stężenie pyłku ambrozji i nawłoci będzie bardzo niskie. podobnie jak stężenie pyłku traw. Obniża się również stężenie spor grzybowych z rodzaju Alternaria i będzie średnie, a z rodzaju Cladosporium, wysokie.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
ambrozja
bylica
Cladosporium
nawłoć
pokrzywa
trawy

Wybrany region:
Warmia, Mazury i Podlasie

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-18 - 2017-09-20

Pyłek bylicy obecny będzie w powietrzu jedynie w niskim stężeniu. Stężenie pyłku pokrzywy w pogodne, wietrzne dni będzie średnie . Pyłek ambrozji i nawłoci obecny będzie w stężeniu bardzo niskim. Stężenie pyłku traw również nie przekroczy poziomu bardzo niskiego. Stężenie zarodników grzybów z rodzaju Alternaria będzie średnie, a zarodników z rodzaju Cladosporium, wysokie.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
ambrozja
bylica
bylica
Cladosporium
nawłoć
pokrzywa
trawy

Wybrany region:
Pomorze

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-18 - 2017-09-20

Stężenie pyłku bylicy w powietrzu atmosferycznym jest niskie. Wyraźnie spadła intensywność pylenia pokrzywy, w dni pogodne stężenie jej pyłku nie przekracza wartości średnich, podobnie stężenie pyłku ambrozji. Koncentracja pyłku komosy, babki lancetowatej i nawłoci będzie na poziomie bardzo niskim, podobnie stężenie pyłku traw. W naturalnym bioaerozolu dominują zarodniki grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium, rejestrowane w stężeniu wysokim.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
ambrozja
babka
bylica
Cladosporium
komosa
nawłoć
pokrzywa
trawy

Wybrany region:
Ziemia Lubuska

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-18 - 2017-09-20

Stężenie pyłku bylicy w powietrzu atmosferycznym nie przekracza wartości niskich. Spadła intensywność pylenia pokrzywy, w dni pogodne stężenie jej pyłku jest średnie, podobnie stężenie pyłku ambrozji. Koncentracja pyłku komosy, babki lancetowatej i nawłoci nie przekracza poziomu bardzo niskiego. Podobnie stężenie pyłku traw. Stężenie spor grzybowych z rodzaju Cladosporium będzie w dalszym ciągu bardzo wysokie, a Alternaria, wysokie.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
ambrozja
bylica
Cladosporium
nawłoć
pokrzywa
trawy

Wybrany region:
Mazowsze i Ziemia Łódzka

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-18 - 2017-09-20

Pyłek bylicy spodziewany jest w stężeniu nie przekraczającym wartości niskich. W dni pogodne stężenie pyłku pokrzywy będzie średnie. Koncentracja pyłku ambrozji w powietrzu atmosferycznym nie przekroczy poziomu niskiego, a pyłku babki lancetowatej, komosy i nawłoci, bardzo niskiego. bardzo niskie będzie stężenie pyłku traw. Koncentracja spor grzybowych z rodzaju Alternaria będzie na poziome wysokim, a z rodzaju Cladosporium, bardzo wysokim.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
ambrozja
babka
bylica
Cladosporium
komosa
nawłoć
pokrzywa
trawy

Wybrany region:
Śląsk i Wielkopolska

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-18 - 2017-09-20

Stężenie pyłku bylicy w powietrzu atmosferycznym nie przekracza poziomu niskiego. Wyraźnie spadła intensywność pylenia pokrzywy, stężenie jej pyłku w okresie dłuższych rozpogodzeń nie przekracza wartości średnich. Podobne stężenie osiąga pyłek ambrozji. Koncentracja pyłku nawłoci będzie na poziomie wartości bardzo niskich. Pyłek traw rejestrowany będzie również w bardzo niskim stężeniu. Koncentracja zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria będzie na poziomie wysokim, z rodzaju Cladosporium, na bardzo wysokim.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
ambrozja
bylica
Cladosporium
nawłoć
pokrzywa
trawy

Wybrany region:
Małopolska i Ziemia Lubelska

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-18 - 2017-09-20

Stężenie pyłku bylicy w powietrzu atmosferycznym nie przekracza wartości niskich. Do wartości średnich obniżyło się stężenie pyłku pokrzywy. Stężenie pyłku ambrozji będzie również średnie. Koncentracja pyłku komosy, babki lancetowatej, nawłoci i traw będzie na poziomie bardzo niskim. Koncentracja zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium będzie na poziomie wysokim.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
ambrozja
babka
bylica
Cladosporium
komosa
nawłoć
pokrzywa
trawy

Wybrany region:
Sudety

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-18 - 2017-09-20

Stężenie pyłku bylicy i pokrzywy nie przekracza wartości bardzo niskich. Koncentracja pyłku nawłoci i traw będzie również na poziomie bardzo niskim. Koncentracja zarodników grzybów z rodzaju Alternaria spadła do poziomu niskiego, a zarodników z rodzaju Cladosporium, do poziomu średniego.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
bylica
Cladosporium
nawłoć
pokrzywa
trawy

Wybrany region:
Karpaty

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-18 - 2017-09-20

Stężenie pyłku bylicy i pokrzywy nie przekracza wartości bardzo niskich. Koncentracja pyłku nawłoci i traw będzie również na poziomie bardzo niskim. Koncentracja zarodników grzybów z rodzaju Alternaria spadła do poziomu niskiego, a zarodników z rodzaju Cladosporium, do poziomu średniego.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
bylica
Cladosporium
nawłoć
pokrzywa
trawy

Co nas uczula?

Dowiedz się, jakie rośliny mogą powodować alergie. Kliknij na wybraną roślinę, aby przejść do artykułu na jej temat.