OdetchnijSpokojnie.pl

Aktualne pylenie

Legenda

Stężenie
brak
bardzo niskie
niskie
średnie
wysokie
bardzo wysokie


Tendencja
koniec sezonu
spadek
silny spadek
bez zmian
wzrost
silny wzrost

Wybrany region:
Wybrzeże

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-21 - 2017-09-24

Początek kalendarzowej jesieni przyniesie dalszy spadek stężenia pyłku roślin w powietrzu atmosferycznym. Stężenie pyłku bylicy i pokrzywy nie przekroczy wartości niskich. Stężenie pyłku nawłoci i traw będzie bardzo niskie. Obniża się również stężenie spor grzybowych z rodzaju Alternaria i będzie średnie, a z rodzaju Cladosporium, wysokie.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
bylica
Cladosporium
nawłoć
pokrzywa
trawy

Wybrany region:
Warmia, Mazury i Podlasie

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-21 - 2017-09-24

Początek kalendarzowej jesieni przyniesie dalszy spadek stężenia pyłku roślin w powietrzu atmosferycznym. Pyłek bylicy obecny będzie w niskim stężeniu, podobnie pyłek pokrzywy. Stężenie pyłku nawłoci, ambrozji i traw nie przekroczy poziomu bardzo niskiego. Stężenie zarodników grzybów z rodzaju Alternaria będzie średnie, a zarodników z rodzaju Cladosporium, wysokie.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
ambrozja
bylica
bylica
Cladosporium
nawłoć
pokrzywa
trawy

Wybrany region:
Pomorze

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-21 - 2017-09-24

Stężenie pyłku bylicy i ambrozji w powietrzu atmosferycznym będzie niskie. W okresach rozpogodzeń stężenie pyłku pokrzywy nie przekroczy wartości średnich. Koncentracja pyłku babki lancetowatej, nawłoci i traw będzie na poziomie bardzo niskim. W naturalnym bioaerozolu dominują zarodniki grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium, rejestrowane w stężeniu wysokim.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
ambrozja
babka
bylica
Cladosporium
nawłoć
pokrzywa
trawy

Wybrany region:
Ziemia Lubuska

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-21 - 2017-09-24

Stężenie pyłku bylicy i ambrozji w powietrzu atmosferycznym nie przekracza wartości niskich. Spadła intensywność pylenia pokrzywy, w dni pogodne stężenie jej pyłku jest średnie. Koncentracja pyłku babki lancetowatej, nawłoci i traw nie przekracza poziomu bardzo niskiego. Stężenie spor grzybowych z rodzaju Cladosporium i Alternaria będzie wysokie.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
ambrozja
bylica
Cladosporium
nawłoć
pokrzywa
trawy

Wybrany region:
Mazowsze i Ziemia Łódzka

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-21 - 2017-09-24

Początek kalendarzowej jesieni przyniesie dalszy spadek stężenia pyłku roślin w powietrzu atmosferycznym. Pyłek bylicy i pokrzywy spodziewany jest w stężeniu nie przekraczającym wartości niskich. Koncentracja pyłku ambrozji, nawłoci i traw nie przekroczy poziomu bardzo niskiego. Stężenie spor grzybowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium będzie wysokie.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
ambrozja
bylica
Cladosporium
nawłoć
pokrzywa
trawy

Wybrany region:
Śląsk i Wielkopolska

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-21 - 2017-09-24

Stężenie pyłku bylicy i ambrozji w powietrzu atmosferycznym nie przekracza poziomu niskiego. Wyraźnie spadła intensywność pylenia pokrzywy, stężenie jej pyłku w okresie dłuższych rozpogodzeń nie przekracza wartości średnich. Koncentracja pyłku nawłoci i traw będzie na poziomie wartości bardzo niskich. Koncentracja zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium będzie na poziomie wysokim.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
ambrozja
bylica
Cladosporium
nawłoć
pokrzywa
trawy

Wybrany region:
Małopolska i Ziemia Lubelska

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-21 - 2017-09-24

Stężenie pyłku bylicy i ambrozji w powietrzu atmosferycznym nie przekracza wartości niskich. Do wartości średnich spadło stężenie pyłku pokrzywy. Koncentracja pyłku komosy, babki lancetowatej, nawłoci i traw będzie na poziomie bardzo niskim. Koncentracja zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium będzie na poziomie wysokim. Silne opady deszczu oczyszczają powietrze z pyłku roślin, będzie on obecny w powietrzu w okresach dłuższych rozpogodzeń.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
ambrozja
babka
bylica
Cladosporium
komosa
nawłoć
pokrzywa
trawy

Wybrany region:
Sudety

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-21 - 2017-09-24

Początek kalendarzowej jesieni przyniesie dalszy spadek stężenia pyłku roślin w powietrzu atmosferycznym. Stężenie pyłku bylicy, pokrzywy i nawłoci nie przekroczy wartości bardzo niskich. Nie należy już spodziewać się obecności pyłku traw w powietrzu atmosferycznym. Koncentracja zarodników grzybów z rodzaju Alternaria będzie na poziomie niskim, a zarodników z rodzaju Cladosporium, średnim.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
bylica
Cladosporium
nawłoć
pokrzywa

Wybrany region:
Karpaty

Komunikat dla wybranego regionu:
Dotyczy okresu: 2017-09-21 - 2017-09-24

Początek kalendarzowej jesieni przyniesie dalszy spadek stężenia pyłku roślin w powietrzu atmosferycznym. Stężenie pyłku bylicy, pokrzywy i nawłoci nie przekroczy wartości bardzo niskich. Nie należy już spodziewać się obecności pyłku traw w powietrzu atmosferycznym. Koncentracja zarodników grzybów z rodzaju Alternaria będzie na poziomie niskim, a zarodników z rodzaju Cladosporium, średnim. Silne opady deszczu oczyszczają powietrze z pyłku roślin, będzie on obecny w powietrzu w okresach dłuższych rozpogodzeń.

Roślina
Stężenie
Tendencja
Alternaria
bylica
Cladosporium
nawłoć
pokrzywa

Co nas uczula?

Dowiedz się, jakie rośliny mogą powodować alergie. Kliknij na wybraną roślinę, aby przejść do artykułu na jej temat.