OdetchnijSpokojnie.pl

Środowisko domowe

Okres zimowy wiąże się z częstszym pobytem dziecka w domu, a ogrzewanie mieszkania nasila objawy astmy.

W tym okresie, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz niską temperaturę, nasze mieszkania są wietrzone rzadziej niż w innych porach roku. Nie pozostaje to bez znaczenia dla chorego. Większe niż w innych porach roku nagromadzenie roztoczy, które są jednym z najsilniejszych alergenów, powoduje zwiększenie częstości ataków choroby u dziecka. Dlatego mimo złej pogody należy starać się, aby w mieszkaniu nie panował zaduch i aby był dostęp świeżego powietrza. Kolejnym zagrożeniem w domu są kominki. Gazy powstające podczas palenia drewna mogą przyczynić się do zaostrzeń choroby. W miarę możliwości należy ograniczyć używanie kominków. Również bierne palenie utrudnia życie najmłodszym, dlatego starajmy się unikać dymu tytoniowego w środowisku dziecka, także w okresie zimowym.

lek. med. P. Skubel