Przygotuj się na wstrząs!

uwaga

„Przygotuj się na wstrząs!” to ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny, objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, dotyczący problemu anafilaksji. Celem programu jest edukacja na temat przyczyn i konsekwencji anafilaksji oraz zasad postępowania w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.
Kampania ma pomóc w szybkim i trafnym rozpoznawaniu objawów, w poprawnym określaniu alergenów oraz nauczeniu prawidłowych zachowań wobec osoby we wstrząsie anafilaktycznym.
Ambasadorkami kampanii zostały Matylda Kirstein, córka aktorki Ewy Sałackiej, oraz Dorota Wellman.

Adresaci kampanii

Kampania ma na celu dotarcie do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem alergików. Ma przekonywać zarówno osoby zagrożone problemem, jak i ich rodziny. Inicjatywy będą skierowane do mediów, ekspertów z dziedziny alergologii, blogerów, a nawet pszczelarzy.

Współpraca

Do współpracy zapraszamy wybitne autorytety w dziedzinie alergologii. Program będzie prowadzony we współpracy z mediami ogólnopolskimi, regionalnymi i lokalnymi. Do przekazywania treści edukacyjnych wykorzystane zostaną również media społecznościowe.

Cele kampanii

  1. Zwrócenie uwagi mediów i społeczeństwa na zagrożenie, jakim jest anafilaksja.
  2. Uwrażliwienie społeczeństwa na problem.
  3. Edukacja – czym jest, kogo dotyczy problem wstrząsu anafilaktycznego oraz jak reagować, będąc w sytuacji wstrząsu, jak przygotować się, aby w sposób bezpieczny uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.

Czytaj więcej