Pyłek babki

Babka lancetowata (Plantago lanceolata) – kwiat

Babka lancetowata (Plantago lanceolata) – kwiat

Babka (nazwa łacińska: Plantago, angielska: English plantain, Ribwort plantain, Ribwort)

Babka (Plantago) to kosmopolityczny rodzaj roślin z rodziny babkowatych (Plantaginaceae) liczący około 250 gatunków. Nazwa rodzaju Plantago pochodzi od łacińskiego planta (podeszwa) i ma związek ze skórzastymi liśćmi babek. W Polsce rośnie dziko 9 gatunków, m.in.: babka lancetowata (Plantago lanceolata), babka średnia ( Plantago media), babka zwyczajna (Plantago major). Babka zwyczajna ma liczne nazwy zwyczajowe: babka szerokolistna, babka pospolita, babka wielka, babka szeroka. Liście tego gatunku są większe (i szersze) od liści pozostałych gatunków babek.

Kwiaty babki są bardzo zróżnicowane: od 3 cm długości u babki lancetowatej do około 15 cm długości u babki zwyczajnej. Babka jest zarówno owadopylna, jak i wiatropylna. Babka lancetowata i babka średnia kwitną na przeważającym obszarze Polski przede wszystkim w maju i czerwcu, a babka zwyczajna (szerokolistna) kwitnie w lipcu i sierpniu.

Z ziaren pyłku babki wyizolowano m.in. alergen Pla l 1. Zwykle uczulenie na pyłek babki towarzyszy nadwrażliwości na pyłek innych gatunków roślin. W ostatnich 30 latach w Polsce obserwujemy stały spadek stężenia pyłku babki. Najprawdopodobniej ma to związek z wykorzystywaniem do obsiewania trawników na terenach miejskich i w ogródkach mieszanek traw bez zanieczyszczeń nasion innych roślin. W Europie południowej stężenia pyłku babki są znacznie wyższe niż w Polsce, co może prowadzić do wystąpienia objawów alergicznych. Stężenia pyłku babki nie osiągają bardzo wysokich wartości, a ekspozycja na alergeny pyłku babki uzależniona jest od lokalnie występujących roślin (należy zwrócić uwagę na najbliższe otoczenie chorego).

Nadwrażliwość na alergeny pyłku babki nigdy nie jest dominująca, a zwykle towarzyszy uczuleniu na pyłek innych gatunków roślin. W literaturze naukowej jest wiele sprzecznych informacji dotyczących znaczenia alergenów pyłku babki w wywoływaniu objawów alergicznego nieżytu nosa i spojówek. W badaniach Nakamaru w populacji japońskiej aż u 12,8% badanych stwierdzono podwyższony poziom sIgE przeciwko alergenom pyłku babki, również w populacji greckiej Gioulekas stwierdził dodatnie testy skórne u 14,6% badanych z alergicznym nieżytem nosa. Także w Polsce, analizując wyniki testów skórnych u chorych z alergicznym nieżytem nosa, stwierdziliśmy częste występowanie dodatnie odczynów z alergenami pyłku babki. Bliższa analiza wyników testów skórnych (niewielkie odczyny przy stosunkowo niskich stężeniach pyłku babki w atmosferze) wskazuje jednak na niewielkie znaczenie kliniczne alergenów pyłku babki. Niskie stężenie pyłku babki oraz długi okres pylenia (maj – sierpień) sprawia, że trudno jest ocenić kliniczne znaczenie wyniku testu skórnego z alergenem pyłku babki.

Opracowanie: dr n. med. Piotr Rapiejko, Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych

Babka lancetowata (Plantago lanceolata)

Babka lancetowata (Plantago lanceolata)

Babka średnia (Plantago media)

Babka średnia (Plantago media)

Babka zwyczajna „szerokolistna” (Plantago major)

Babka zwyczajna „szerokolistna” (Plantago major)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej