Pyłek pokrzywy

Pokrzywa zwyczajna  (Urtica dioica)

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)

Pokrzywa (nazwa łacińska: Urtica, angielska: Stinging Nettle)

Pokrzywa jest chwastem ruderalnym z rodziny pokrzywowatych (Urticaceae) pospolitym w krajach o klimacie umiarkowanym i zimnym. Najczęściej spotykana jest pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica). Pokrzywa rośnie na glebach zasobnych w sole mineralne, przede wszystkim w miejscach zacienionych, w zaroślach, na pastwiskach, w rowach, przy płotach, w ogrodach. Łodyga pokrzywy jest wzniesiona do 1,5 metra wysokości. Cała roślina pokryta jest parzącymi włoskami. Kwiaty wiatropylne, bardzo niepozorne, zebrane są w zwisające grona. Pokrzywa produkuje dużą ilość ziaren pyłku, ma długi okres pylenia, a stężenia jej pyłku osiągają bardzo wysokie wartości w atmosferze.

Mimo że pyłek pokrzywy osiąga bardzo wysokie stężenia w atmosferze, objawy kliniczne wywołane nadwrażliwością na alergeny pyłku tej rośliny są bardzo rzadkie. W literaturze alergologicznej można znaleźć publikacje, w których rozpoznanie uczulenia na alergeny pyłku pokrzywy oparte jest wyłącznie o interpretację wyników testów skórnych z najczęstszymi alergenami. Carretero i wsp. podają, że częstość uczuleń na alergeny pyłku pokrzywy stwierdzili u 24,49% badanych z alergicznym nieżytem nosa. W badaniach w populacji polskiej wykazaliśmy (Rapiejko P. i wsp.), że pomimo stosunkowo częstych dodatnich testów skórnych z alergenami pyłku pokrzywy, w większości przypadków są to odczyny bardzo słabo nasilone (odczyn skórny). Przeprowadzone donosowe próby prowokacyjne z alergenami pyłku pokrzywy u osób, u których wykazano dodatni odczyn, w teście skórnym nie potwierdziły nadwrażliwości na alergeny pyłku pokrzywy (Rapiejko P. i wsp.). Identyfikację alergenu odpowiedzialnego za objawy kliniczne utrudnia dodatkowo bardzo zbliżony wygląd ziarna pyłku pokrzywy i parietarii (w ocenie mikroskopii świetlnej). Pokrzywa jest blisko spokrewniona z parietarią. Parietaria występuje obficie głównie w krajach śródziemnomorskich i jest tam powodem częstych uczuleń. Pojedyncze egzemplarze parietarii są znajdowane również w Polsce, jednak parietaria, będąca rośliną ciepłolubną, zajmuje stanowiska zbliżone do zadomowionej w Polsce pokrzywy i nie ma w naszym kraju szans na ekspansję.

Opracowanie: dr n. med. Piotr Rapiejko, Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych

Pokrzywa zwyczajna  (Urtica dioica)

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)

Pokrzywa zwyczajna  (Urtica dioica)

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)

Pokrzywa zwyczajna  (Urtica dioica)

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej