1

Jak często Twoje dziecko ma nocne napady duszności?

 
 
 
 
 
2

Jak często aktywność fizyczna wywołuje duszność u Twojego dziecka?

 
 
 
 
 
3

Jak często Twoje dziecko odwiedza lekarza z powodu zaostrzenia dolegliwości?

 
 
 
 
 
4

Jak często w ciągu ostatniego półrocza Twoje dziecko było zmuszone stosować dodatkowe leki wziewne (rozszerzające oskrzela)?

 
 
 
 
 
5

Czy dziecko ma napady duszności przy wykonywaniu codziennych czynności?