Jak (oprócz testów) można sprawdzić, czy jest się alergikiem?

W diagnozowaniu chorób alergicznych, jak i w innych schorzeniach, posługujemy się wywiadem medycznym, badaniem chorego oraz badaniami dodatkowymi. W przypadku podejrzenia alergii wywiad medyczny z pacjentem lub rodzicami jest często bardzo pomocny w postawieniu właściwego rozpoznania. W badaniach dodatkowych poza testami skórnymi posługujemy się jeszcze innymi metodami: oznaczaniem stężenia we krwi tzw. przeciwciał alergenowo swoistych (można wykonać również komercyjnie bez skierowania od lekarza), badaniem wydzieliny z nosa, próbami prowokacyjnymi z podawaniem wybranych alergenów najczęściej dospojówkowo, donosowo lub do przewodu pokarmowego. Jednocześnie należy zaznaczyć, że u części społeczeństwa stwierdza się dodatni wynik testów skórnych, a osoby te nie prezentują objawów alergii.

Czytaj więcej