Pyłek dębu

Dąb Bezszypułowy kwiaty

Dąb Bezszypułowy kwiaty

Dąb (nazwa łacińska: Quercus, nazwa angielska: Oak)

Dęby są drzewami (rzadziej wysokimi krzewami) zaliczanymi do rodziny bukowatych (Fagaceae). Dąb jest typowym drzewem lasów Europy Środkowej. W Polsce rosną dziko dwa gatunki:

Dąb szypułkowy (Quercus robur), pospolite w całym kraju drzewo. Rośnie w lasach, parkach, przy drogach, w górach występuje do wysokości do 600-700 m n.p.m. Kwitnie zwykle na przełomie kwietnia i maja oraz w maju. Kwitnienie dębu szypułkowego przypada na okres około 2 tygodni przed dębem bezszypułkowym.

Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) jest w Polsce pospolity w lasach i parkach. Nie występuje na obszarach górskich i w północno-wschodniej części kraju (poza zasięgiem jego występowania). W parkach oraz do zadrzewień ulicznych często sadzone są inne gatunki: dąb burgundzki (Quercus cerris) czy dąb czerwony (Quercus rubra).

Kwiaty dębu męskie złożone są z 4-12 pręcików, z pojedynczym drobnym okwiatem. Stężenie pyłku jest bardzo zróżnicowane. Z uwagi na fakt, iż dąb dobrze znosi zanieczyszczenia miejskie, coraz częściej jest sadzony w miastach. W pobliżu kwitnących drzew, w parkach oraz na terenach podmiejskich (lasy dębowe) stężenie pyłku dębu może być bardzo wysokie. W centrach miast stężenia pyłku dębu zwykle są średnie i jedynie przez kilka dni w sezonie pylenia przekraczają wartości średnie. Z uwagi na różne terminy pylenia dębu szypułkowego i bezszypułkowego ekspozycja na alergeny pyłku dębu może być długa (nawet 4 tygodnie), zwykle jednak na danym terenie dominuje jeden gatunek.

Znaczenie kliniczne alergenów pyłku dębu jest średnie. Główny alergen Quercus alba – Que a 1.
W niektórych regionach Hiszpanii i Portugalii na dużych przestrzeniach uprawiany jest dąb korkowy. W sezonie pylenia dębu w rejonach upraw dębu korkowego stężenie jego pyłku osiąga bardzo wysokie poziomy.

Opracowanie: dr n. med. Piotr Rapiejko, Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych

Dab Szypułkowy we Wrześniu

Dąb Szypułkowy we wrześniu

Dąb Szypułowy  kwiaty

Dąb Szypułkowy kwiaty

Dąb Bezszypułowy pylnik

Dąb Bezszypułkowy pylnik

Dąb Korkowy

Dąb Korkowy

Dąb korkowy kora

Dąb Korkowy kora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej