Pyłek dębu

Dąb Bezszypułowy kwiaty

Dąb Bezszypułowy kwiaty

Dęby są drzewami zaliczanymi do rodziny bukowatych (Fagaceae). Dąb jest typowym drzewem lasów Europy Środkowej. W Polsce rosną dziko dwa gatunki dębu, których okres pylenia różni się o około 2 tygodnie. Z uwagi na różne terminy pylenia dębu szypułkowego i bezszypułkowego ekspozycja na alergeny pyłku dębu może być długa (nawet 4 tygodnie), zwykle jednak na danym terenie dominuje jeden gatunek.

Dąb szypułkowy – pospolity w całym kraju, rośnie w lasach, parkach, przy drogach, a w górach występuje aż do wysokości do 600-700 m n.p.m. Kwitnie zwykle na przełomie kwietnia i maja oraz w maju. Kwitnienie dębu szypułkowego przypada na okres około 2 tygodni przed dębem bezszypułkowym.

Dąb bezszypułkowy jest w Polsce pospolity w lasach i parkach. Nie występuje na obszarach górskich i w północno-wschodniej części kraju.

W parkach oraz przy drogach spotkań też możemy inne gatunki dębu. Z uwagi na fakt, iż dąb dobrze znosi zanieczyszczenia miejskie, coraz częściej jest sadzony w miastach. W pobliżu kwitnących drzew, w parkach oraz na terenach podmiejskich (lasy dębowe) stężenie pyłku dębu może być bardzo wysokie. W centrach miast stężenia pyłku dębu zwykle są średnie.

Osoby uczulone na alergeny pyłku dębu (odczuwające objawy alergiczne w Polsce w końcu maja i kwietniu) w czasie podróży do Hiszpanii i Portugalii muszą zwrócić uwagę na uprawiany tam na dużych przestrzeniach dąb korkowy. W sezonie pylenia dębu w rejonach upraw dębu korkowego stężenie jego pyłku osiąga bardzo wysokie poziomy.

Opracowanie: dr n. med. Piotr Rapiejko, Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych

Dab Szypułkowy we Wrześniu

Dąb Szypułkowy we wrześniu

Dąb Szypułowy  kwiaty

Dąb Szypułkowy kwiaty

Dąb Bezszypułowy pylnik

Dąb Bezszypułkowy pylnik

Dąb Korkowy

Dąb Korkowy

Dąb korkowy kora

Dąb Korkowy kora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej