Wskazania do przepisania adrenaliny

A. Bezwzględne wskazania do przepisania adrenaliny do samodzielnego podania (ampułkostrzykawka lub autowstrzykiwacz):

 • przebyta anafilaksja na pokarm, lateks lub alergeny powietrznopochodne;
 • przebyta anafilaksja indukowana wysiłkiem;
 • przebyta anafilaksja idiopatyczna;
 • współistnienie alergii pokarmowej i źle kontrolowanej astmy lub astmy umiarkowanej/ciężkiej;
 • alergia na jad owadów błonkoskrzydłych + przebyta reakcja systemowa;
 • zaburzenia dotyczące komórek tucznych lub schorzenia przebiegające ze zwiększonym stężeniem tryptazy + przebyta reakcja systemowa na użądlenie owadów błonkoskrzydłych.

B. Względne wskazania do przepisania adrenaliny do samodzielnego podania (ampułkostrzykawka lub autowstrzykiwacz), zwłaszcza jeżeli występuje więcej niż jedno wskazanie:

 • łagodne lub umiarkowane reakcje alergiczne na orzeszki ziemne lub orzechy drzew z wyjątkiem zespołu alergii jamy ustnej (oral allergy syndrome, OAS);
 • pacjent młodociany z alergią pokarmową (z wyjątkiem OAS);
 • duża odległość miejsca zamieszkania od punktu pomocy medycznej + przebyta łagodna lub umiarkowana reakcja na pokarmy, jady owadów, lateks;
 • łagodna lub umiarkowana reakcja na bardzo małą ilość pokarmu (z wyjątkiem OAS).

C. Sugerowane wskazania do przepisania drugiej dawki adrenaliny:

 • niestabilna lub umiarkowana/ciężka astma współistniejąca z alergią pokarmową (z wyjątkiem OAS);
 • współistniejące zaburzenia dotyczące komórek tucznych lub schorzenia przebiegające ze zwiększonym podstawowym stężeniem tryptazy;
 • brak możliwości szybkiej pomocy medycznej z racji położenia geograficznego lub bariery językowej;
 • przebyta skrajnie ciężka reakcja anafilaktyczna;
 • w przypadku, kiedy dawka adrenaliny w podajniku jest zbyt mała w stosunku do masy ciała.

Źródło: Anafilaksja. Sytuacje szczególne Wybrane zagadnienia dla alergologów dr n. med. Łukasz Błażowski, prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala, dr hab. n. med. Ewa Cichocka-Jarosz, prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, prof dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

Pobierz opracowanie

Czytaj więcej